บริษัท โฟกัสมีเดียคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

 • เป็นบริษัทฯ รับติดตั้ง งานระบบต่างๆ หรือเรียกว่า Systems Integrate (SI) ให้กับทางหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน โดยงานติดตั้งที่มีมาตรฐานและคุณภาพ และการรับประกัน รวมถึงงานบริการทั้งในด้านของการ บริการ
  แก้ไขปัญหา ผ่านระบบ อินเตอร์เนต หรือการส่งทีมงานเข้าตรวจสอบหน้างาน
 • โดยทางบริษัท ของเรามืทีมงานส่วนงานแบ่งเป็นส่วนงานดังนี้
   – Sales / Sales Engineer
   – Technician , Install Team
   – IT Support
   – Admin Support
   – Account
 • โดยทางบริษัทได้เปิดทำการตั้งแต่ปี 2007 เริ่มต้นจากเป็นผู้นำเข้าและติดตั้งระบบ IP Cameras ยุคเริ่มต้น ของประเทศไทย และปัจจุบันมีบริการ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณมากมาย

Our Commitment

The expertise you want

The service you expect

The value you desrve

Face Recognition Terminals

Superior Recognition in Any Environment

Top Level Security

Easy to Manage and Operate

Better Extensibility

Value Swing Barriers

12 pairs of IR light detectors: Permissions validation and anti-tailgating

LED light indicates passing direction

Audible and visual nipping alarm: The barrier will stop working for a period of time when detecting obstruction when open/close barrier

Self-detection, Self-diagnostics, and automatic alarm

Valid passing duration settings: System will cancel the passing permission if a person does not pass through the lane within the valid passing duration

Door remaining open when fire alarm triggered: The barrier will open automatically when alarm is triggered.

Barrier is in free status when powering down